Văn bản QPPL Phú Thọ
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

Tìm Kiếm
Tìm kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Ký hiệu36/ BC-BCĐCNTT
Ngày23/03/2016
Người kýHà Kế San
Trích yếuBáo cáo số 36/BC-BCĐCNTT ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và hoạt động của Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ
năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiBáo cáo
Hiệu lực Còn

Toàn văn nội dung
BAN CH- Ð-O CÔNG NGH- THÔNG TIN.doc44 (Kbytes)