Văn bản QPPL Phú Thọ
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

Tìm Kiếm
Tìm kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Ký hiệu4315/ UBND-TH4
Ngày16/10/2015
Người kýNguyễn Đình Cúc
Trích yếuCông văn số 4315/UBND-TH4 ngày 16/10/2015 về việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07/10/2015 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiCông văn
Hiệu lực Còn

Toàn văn nội dung
th-c hi-n ch- d-o c-a Chính ph- t-i Ngh- quy-t s- 72 tháng 9.doc34 (Kbytes)