Văn bản QPPL Phú Thọ
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

Tìm Kiếm
Tìm kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Ký hiệu1138/ QĐ-UBND
Ngày29/05/2015
Người kýChu Ngọc Anh
Trích yếuQuyết định số 1138/QĐ-UBND, ngày 29/05/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của Chủ tịch UBND tỉnh
Hiệu lực Còn

Toàn văn nội dung
Quy che hoat dong Quy PCTT tinh.doc109 (Kbytes)