Văn bản QPPL Phú Thọ
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

Tìm Kiếm
Tìm kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Ký hiệu1960/ KH-UBND
Ngày28/05/2015
Người kýHà Kế San
Trích yếuKế hoạch số 1960/KH-UBND, ngày 28/05/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Tổ chức Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2015
(Từ ngày 01/6/2015 - 30/6/2015)
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiKế hoạch của UBND tỉnh
Hiệu lực Còn

Toàn văn nội dung
KH thang cao diem HIV tu me sang con.doc70 (Kbytes)