Văn bản QPPL Phú Thọ
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

Tìm Kiếm
Tìm kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Ký hiệu4314/ UBND-TH4
Ngày16/10/2015
Người kýNguyễn Đình Cúc
Trích yếuCông văn số 4314/UBND-TH4 ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các chỉ tiêu thống kê
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiCông văn
Hiệu lực Còn

Toàn văn nội dung
VB chi dao th-c hi-n Ð- án d-i m-i d-ng b- các ch- tiêu th-ng kê.doc32 (Kbytes)